KDO JSME

REWIX ELEKTRO je dynamická společnost s mnoholetými zkušenostmi v oblasti služeb týkajících se fotovoltaických elektráren. 

Vzhledem k tomu, že každý nový projekt je jiný, snažíme se při naší práci ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně s cílem splnit veškerá očekávání zákazníka. Primární cíle každého projektu jsou úspora nákladů, optimální časová náročnost a kvalita provedení.

Naši zaměstnanci mají mnohaleté zkušenosti a praxi z působení mimo jiné ve skupině juwi a jiných energetických společnostech.


HISTORIE

2005                    řízení společnosti a její chod v korporátním světě 

2008                    výstavba fotovoltaických parků na volných plochách

2010                     výstavba fotovoltaických parků na volných plochách na Slovensku a střešní                                          instalace v ČR - servis a monitoring vlastních projektů s následnou údržbou i                                      cizích celků 

2012                      zaměření na servisní služby včetně predikce výroby - zřízení vzdáleného                                                monitorovacího centra vč. predikce chyb a poruch 

2014                     stabilizované portfolio servisu fotovoltaických elektráren o velikosti 50 MWp                                        v ČR, monitoring FVE parků i mimo ČR (UK 31 MWp, GR 50 MWp) 

2019                     založení firmy REWIX ELEKTRO s.r.o. 

2020                    projekční činnost fotovoltaických elektráren, bateriové celky, dobíjecí                                                      stanice 

                              první výstavba střešních FVE o velikosti 100 kWp na bytových domech v Praze 

                              výstavba střešních FVE v celkovém objemu 85 kWp na rodinných domech